Průvodce bezpečností

Váš rádce při výběru certifikovaného trezoru

Průvodce bezpečností slouží jako Váš rádce při výběru certifikovaného trezoru (podle celoevropské platné normy ČSN EN 1143–1 pro bezp. třídy)

Certifikované trezory podle celoevropské platné normy ČSN EN 1143–1 pro bezpečnostní třídy:

Číslo třídyOrientační úložná částka
třída 0 počet zámků 1ks 300 000,–Kč
třída I počet zámků 1ks 500 000,–Kč
třída II počet zámků 1ks 1 200 000,–Kč
třída III počet zámků 1ks 4 000 000,–Kč
třída IV počet zámků 2ks 6 000 000,–Kč
třída V počet zámků 2ks 16 000 000,–Kč
třída VI počet zámků 2ks 30 000 000,–Kč

 

Třída A jedno i více plášťová netestovaná trezorová skříň

Třída B více plášťový netestovaný trezor s předepsanými prvky odolnosti

Testované trezory podle zákona o ochraně utajovaných skutečností a vyhlášky NBÚ a rozdělení dle bezpečnostní tří­dy:

Stupně utajení

 • vyhrazené V bezp.třída 0
 • důvěrné D bezp.třída 0
 • tajné T bezp.třída I.
 • přísně tajné PT bezp.třída II.

Testované ohnivzdorné trezory a jejich označení

Podle celoevropské platné normy ČSN EN 1047–1 rozdělujeme ohnivzdorné trezory:

 • S30P – testovaná ohnivzdornost 30 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175°C
 • S60P – testovaná ohnivzdornost 60 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175°C
 • S120P – testovaná ohnivzdornost 120 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175°C
 • S60DIS – testovaná ohnivzdornost 60 minut proti ohni pro počítačové nosiče dat, při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55°C
 • S120DIS – testovaná ohnivzdornost 120 minut proti ohni pro počítačové nosiče dat, při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55°C

Co vědět před koupí trezoru:

 • účel použití (hotovost – úložná částka, dokumenty – stupeň utajení, zbraně – krátké, dlouhé, kulové, nosiče dat, cennosti)
 • vlastnosti trezoru (testovaný trezor, ohnivzdorný trezortrezor k zabudování do zdi či jiné typy…)

Podmínky pro bezpečné ukládání zbraní dle zákona č. 119/2002 Sb.O střelných zbraních a střelivu

 • Zbraně v počtu do 2kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů je povinen držitel zbraně vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
 • Zbraně v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 ks nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
 • Zbraně v počtu více než 10 ks přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 ks nábojů se zabezpečují v: uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem nebo – uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
 • Zbraně v počtu více než 20 ks přechovávaných zbraní nebo více než 20 000 ks střeliva se zabezpečují v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem

Dle Nařízení vlády č. 338/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů (347/2003 Sb.) O technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní považují:

 • uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143–1 a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300.
 • uzamykatelný skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I. podle České technické normy ČSN EN 1143–1.
 • uzamčená místnost nebo samostatný objekt (dále jen „zvláštní objekt“). Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří komorových trezorů bezpečnostní třídy I. podle České technické normy CSN EN 1143–1 nebo celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky.

Zapomenuté heslo
Zboží k porovnání:0ks
Nahrávám
Prodejna Praha - letní provoz: po-pá 9-14hod.
Mimořádná letní akce! Zadejte v košíku na www.adsafe.cz nebo .sk kód LETO24 a získejte slevu 3% :-).