Bezpečnostní třídy

Bezpečnostní třídy trezorů

Hlavním parametrem při výběru trezoru je jeho bezpečnost

Úroveň zabezpečení trezoru rozlišujeme na základě bezpečnostních tříd, které trezoru přidělí státem akreditovaná zkušebna při náročném testu v akreditované laboratoři. Čím vyšší bezpečnostní třídu trezor splňuje tím bezpečnější je a je také složitější a časově náročnější se do trezoru dostat, prolomit jeho ochranu.

Zařazení trezoru do bezpečnostní třídy v zemích EU vychází v ze dvou norem. Nejvíce je používaná norma EN 1143-1, v poslední době se začíná používat i nová norma EN 14450. V České republice se už jen zřídka používá starší norma ČSN 916012.

Norma EN 1143-1 upravuje bezpečnost trezorů v těch případech, kdy jsou kladeny vyšší požadavky na bezpečnost trezorů. Podle této normy se rozlišuje celkem čtrnáct bezpečnostních tříd.

Norma EN 14450 rozlišuje pouze dvě třídy trezorů, takzvané bezpečnostní stupně S1 a S2.

Norma ČSN 916012 upravuje základní stupeň bezpečnosti trezorů a skříní na zbraně, rozlišuje celkem tři stupně bezpečnosti Z1, Z2 a Z3. Tuto starší Českou normu u našich produktů již nenaleznete, ty jsou testovány již podle nových Evropských norem.

NBÚ - ochrana utajovaných informací rozlišuje trezory dle stupně ochrany utajovaných informací na důvěrné, tajné a přísně tajné.

Pro koho je jaká bezpečnostní třída, bezpečnostní úroveň trezoru?

Výše bezpečnostní třídy trezoru a jeho zámková výbava určuje na jakou orientační úložnou částku je trezor připraven a na jaký pojistný limit lze trezor u vaší pojišťovny pojistit.

Orientační úložná částka

bezpečnostní třída trezoru
podle normy EN 1143-1
bezpečnostní třída a počet zámkůorientační úložná částka v hotovosti
certifikace skříň na zbraně 1 zámek třídy A až 30 000
0 1 zámek třídy A až 200 000
I 1 zámek třídy A až 300 000 Kč
II 1 zámek třídy A až 600 000 Kč
III 1 zámek třídy B až 1 200 000 Kč
IV 2 zámky třídy B až 2 000 000 Kč
V 2 zámky třídy B až 3 000 000 Kč
VI 2 zámky třídy C až 5 000 000 Kč
     
bezpečnostní stupeň trezoru
podle normy EN 14450
bezpečnostní třída a počet zámkůbezpečnostní třída a počet zámků
S1 1 zámek třídy A do 30 000 Kč
S2 1 zámek třídy A do 60 000 Kč
     
bezpečnostní třída trezoru
podle normy ČSN 916012
bezpečnostní třída a počet zámkůorientační úložná částka v hotovosti
Z1 - -
Z2 1 zámek třídy A do 30 000 Kč
Z3 1 zámek třídy A do 50 000 Kč
Limity a uvedené částky pro vložení do trezoru jsou orientační a liší se u každé pojišťovny

Výši limitů a požadavky na trezor konzultujte vždy se svou pojišťovnou!


Bezpečnostní třídy trezorů podle normy EN 1143-1

Bezpečnostních tříd je celkem čtrnáct s označením od 0 až XIII. V praxi se používají trezory do úrovně VI., vyšší zařazení je již určeno pouze pro speciální účely. O zařazení trezoru do příslušné kategorie vždy informuje štítek výrobce, který je většinou umístěn na vnitřní straně dveří. Atesty o zařazení trezoru do dané bezpečnostní třídy vystavují pouze certifikované zkušebny. Klasifikace trezorů je shodná v celém území Evropské unie. Dva jakékoli trezory ve stejné třídě by měli být stejně (srovnatelně) odolné.

Při klasifikaci trezorů provádějí zkušebny zkoušky a testy o násilné otevření trezoru.

Hodnocení trezoru se vyjadřuje v jednotkách odporu RU (Resistance Unit)

Pro zařazení trezoru do jedné z bezpečnostních tříd je rozhodující čas potřebný ke vloupání a použité nástroje, resp. nářadí. Hodnocení trezoru se vyjadřuje v jednotkách odporu RU (Resistance Unit). Čím vyšší je počet jednotek RU, tím vyšší je odpor a ochrana trezoru proti vloupání.

Trezory jsou vždy klasifikovány podle nejnižšího změřeného odporu. Výsledky testů se následně převedou do hodnoty RU.

Při prolomení ochrany trezoru hovoříme o částečném průlomu, když se do trezoru dostaneme například částečnou deformací stěny o rozměru min. 125 cm2, nebo o plném průlomu při otvoru min. 1000 cm2, což je prakticky považuje za vylomení dveří.

Pokud zákazník neví jakou bezpečnostní třídu trezoru zvolit, uvádí se orientační doporučená výše úložné částky pro konkrétní bezpečnostní třídu trezoru. Takovéto zařazení však není absolutní a každá pojišťovna může mít své vlastní požadavky. Pro zjištění konkrétní úložné částky je proto vhodná konzultace s vaší pojišťovnou. Aby byly splněny požadavky bezpečnosti a zařazení trezoru do dané třídy je nutné dodržet doporučení výrobce ohledně odborné montáže trezoru na místo použití.

Certifikace skříně na zbraně

 • Odporové jednotky - RU (15)
 • Nejnižší počet zámků - 1
 • Nejnižší třída zámku - A
 • Určení např. pro - uložení léků, jedů, dokumentů, zbraní a hotovosti do 30.000,- Kč

Bezpečnostní třída 0

Bezpečnostní třídu 0 splňuje řada trezorů:

 • Nejnižší počet zámků - 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - A
 • Orientační úložná částka - do 200 tis. CZK
 • Odporové jednotky - RU (30/30)

Bezpečnostní třída I

 • Nejnižší počet zámků - 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - A
 • Orientační úložná částka - do 300 tis. CZK
 • Odporové jednotky - RU (30/50)

Bezpečnostní třída II

 • Nejnižší počet zámků - 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - A
 • Orientační úložná částka - do 600 tis. CZK
 • Odporové jednotky - RU (50/80)

Bezpečnostní třída III

 • Nejnižší počet zámků - 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - B
 • Orientační úložná částka - do 1,2 mil. CZK
 • Odporové jednotky - RU (80/120)

Bezpečnostní třída IV

 • Nejnižší počet zámků - 2
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - B
 • Orientační úložná částka - do 2 mil. CZK
 • Odporové jednotky - RU (120/180)

Bezpečnostní třída V

 • Nejnižší počet zámků - 2
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - B
 • Orientační úložná částka - do 3 mil. CZK
 • Odporové jednotky - RU (180/270)

Bezpečnostní třída VI

 • Nejnižší počet zámků - 2
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - C
 • Orientační úložná částka - do 5 mil. CZK
 • Odporové jednotky - RU (270/400)

Bezpečnostní třída VII

Pro představu, bezpečnostní třída XII musí být vybavena minimálně třemi zámky třídy C anebo dvěma zámky třídy D. Hodnota RU pro částečný průlom je 3000, úplný průlom není možný.


Bezpečnostní třídy trezorů podle normy EN 14450

Norma řeší zatřídění trezorů do dvou bezpečnostních úrovní S1 a S2. Norma vyhovuje těm modelům trezorů, které z různých důvodů nejsou testovány podle normy EN 1143-1.

Bezpečnostní stupeň S1

 • Nejnižší počet zámků: 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - A
 • Orientační úložná částka - do 30 tis. CZK
 • Odporové jednotky - RU (10/10)

Bezpečnostní stupeň S2

 • Nejnižší počet zámků: 1
 • Nejnižší požadovaná třída bezpečnostního zámku - A
 • Orientační úložná částka - do 60 tis. CZK
 • Odporové jednotky - RU (10/20)


Bezpečnostní třídy trezorů podle normy ČSN 916012

Bezpečnost trezorů lze dále posuzovat podle normy ČSN 916012, která je určená pro klasifikaci a zkoušení mobilních trezorů se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti vloupání.

Bezpečnostní třída Z1

 • Odporové jednotky - RU (10/10)
 • Nejnižší počet zámků - 1
 • Nejnižší třída zámku - A
 • Určení např. pro - uložení zbraně, uschování věci pro dobu vaší nepřítomnosti, apod.

Bezpečnostní třída Z2

 • Odporové jednotky - RU (15/20)
 • Nejnižší počet zámků - 1
 • Nejnižší třída zámku - A
 • Určení např. pro - uložení léků, jedů, dokumentů, zbraní a hotovosti do 30.000,- Kč

Bezpečnostní třída Z3

 • Odporové jednotky - RU (20/25)
 • Nejnižší počet zámků - 1
 • Nejnižší třída zámku - A
 • Určení např. pro - uložení dokumentů, léků, jedů, až 10 kusů zbraní a hotovosti do 50.000,- Kč


Certifikace NBÚ - ochrana utajovaných informací

Utajované materiály rozděluje Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) dle úrovně jejich ochrany, stupňů utajení informací. Jednotlivé stupně utajení jsou rozlišené podle závažnosti informace, podle úrovně kdo se s materiály může seznamovat.

Pro uložení utajených informací a dokumentů slouží trezory certifikované dle NBÚ. Trezory certifikované Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) jsou vhodné pro ochranu utajovaných informací ve stupních důvěrné, tajné a přísně tajné. Výběr trezoru je vždy na základě požadovaného stupně utajení dokumentů. Certifikované trezory dle NBÚ jsou také označovány jako úschovné objekty.

Fyzická bezpečnost je druhem zajištění ochrany utajovaných informací a je upravena v hlavě V zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Fyzickou bezpečnost, tvoří systém opatření, která mají neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím, popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat. Pro zabezpečení ochrany utajovaných informací v rámci fyzické bezpečnosti se určují objekty, zabezpečené oblasti a jednací oblasti. Objektem je budova nebo jiný ohraničený prostor, ve kterém se zpravidla nachází zabezpečená oblast nebo jednací oblast. Objekt slouží ke zpracovávání a manipulaci s utajovanou informací. Zabezpečená oblast slouží k ukládání utajované informace, která se ukládá v zabezpečené oblasti v trezoru nebo jiné uzamykatelné schránce. Zabezpečené oblasti se podle nejvyššího stupně utajení utajované informace, která se v nich ukládá, zařazují do kategorií (Přísně tajné, Tajné, Důvěrné, nebo Vyhrazené). Utajovanou informaci stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné lze pravidelně projednávat pouze v jednací oblasti. Zabezpečení zabezpečené a jednací oblasti a objektu je zajišťováno kombinací opatření fyzické bezpečnosti, které jsou ostraha, režimová opatření a technické prostředky. Výkon ostrahy, rozsah použití opatření fyzické bezpečnosti a rozsah použití technických prostředků se stanoví v závislosti na stupni utajovaných informací a na vyhodnocení rizik v projektu fyzické bezpečnosti. Pro ochranu utajovaných informací se používají certifikované nebo necertifikované technické prostředky v závislosti na kategorii a vyhodnocení rizik.

Částka 89/2011 Sbírky zákonů publikuje zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 412/2005 Sb.“). Částka 155/2011 Sbírky zákonů publikuje vyhlášku č. 454/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků (dále jen “vyhláška č. 528/2005 Sb.“). Platnost obou předpisů je od 1. ledna 2012 a v této souvislosti je uváděna informace k projektu fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků.

Projekt fyzické bezpečnosti po novele zákona č. 412/2005 Sb. a po novele vyhlášky č. 528/2005 Sb. je považován nadále za platný, za předpokladu, že jeho obsah a forma bude uvedena do souladu s novou legislativou. Aktualizace se provede v souladu se zněním odst. 1) § 10 vyhlášky č. 528/2005 Sb.

Certifikace technických prostředků pro ochranu utajovaných informací se rozumí posouzení technických parametrů výrobků a zařízení používaných k ochraně utajovaných informací a vystavení certifikátu na základě odborného posudku odborného pracoviště, který zahrnuje certifikát shody od certifikačního orgánu. Novelou vyhlášky č. 528/2005 Sb. došlo ke zrušení certifikace technických prostředků, které nejsou hodnoceny a zařazovány do tříd nebo stupňů. Jedná se o technické prostředky uvedené v odst. 1) § 30 zákona č. 412/2005 Sb. pod písmeny d), f), g) a i) tj.:

 • speciální televizní systémy
 • zařízení elektrické požární signalizace
 • zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů
 • zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované informace

Národní bezpečnostní úřad bude dále vydávat certifikáty na následující technické prostředky:

 • mechanické zábranné prostředky
 • elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů
 • zařízení elektrické zabezpečovací signalizace
 • tísňové systémy
 • zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat

Certifikace uvedených druhů technických prostředků pro ochranu utajovaných informací se řídí pravidly dokumentu „Certifikační postup NBÚ – verze 2012“, který je uveden na stránkách NBÚ.


Zapomenuté heslo
Zboží k porovnání:0ks
Nahrávám
Prodejna Praha - letní provoz: po-pá 9-14hod.
Mimořádná letní akce! Zadejte v košíku na www.adsafe.cz nebo .sk kód LETO24 a získejte slevu 3% :-).